Kouman yo pral lòd la dwe ye? Sa a se plan vaksinasyon kont Covid-19 nan Chili

Kouman yo pral lòd la dwe ye? Sa a se plan vaksinasyon kont Covid-19 nan Chili

Kouman yo pral lòd la dwe ye? Sa a se plan vaksinasyon kont Covid-19 nan Chili

Pandan ke vaksinasyon kont Covid-19 ap kontinye nan pèsonèl medikal, Ministè Sante a detaye ki jan faz yo nan pwosesis la pral vaksinen popilasyon an kòm yon antye.

Dapre figi Minsal, nan dat 13.186 moun te resevwa premye dòz vaksen Pfizer-BioNTech, pandan 6.907 yo te deja inokile ak dezyèm dòz la. Tout moun ki pran vaksen yo koresponn ak ofisyèl sante yo, gwoup priyorite nan pwosesis sa a.

Objektif Gouvènman an se ranpli vaksinasyon an nan gwoup priyorite pandan pwemye mwatye nan ane a, yo rive jwenn 80 pousan nan popilasyon an (apeprè 15 milyon moun) nan fen premye mwatye nan ane sa a.

Ki moun ki gwoup yo priyorite?

 • Pèsonèl Sante (kòmanse ak Inite Pasyan an kritik – UPC).
 • Moun ki abite nan sant Long Stay (ki gen ladan etablisman Long Stay pou granmoun aje, sant Sename, moun ki gen andikap fizik ak / oswa mantal).
 • Anplwaye kritik nan Administrasyon Leta a.
 • Moun ki gen plis pase 65 an.
 • Moun ki gen komorbidite.

Sou 11 janvye, Minsal la dekri an detay ki lòd vaksinasyon an pral nan peyi a.

Premye gwoup:

 • Tout pèsonèl lasante klinik / administratif nan lopital ak soti nan lopital swen ak sèvis ijans ki gen ladan: medikal, dantè, sèvis sipò klinik, sèvis radyoloji, famasi, sèvis anatomi, manje, transpò, sekirite ak netwayaj.

Dezyèm Gwoup:

 • Rezidan yo ak ofisyèl nan Eleam, Sename ak sant sante mantal.
 • Ofisyèl yo nan rezidans sante ak Teletòn.
 • Adilt ki gen plis pase 80 an.

Twazyèm Gwoup:

 • Pèsonèl ak fonksyon kritik nan la ministè, Branch Jidisyè, Branch Lejislatif ak Gouvènman Rejyonal yo.
 • Pèsonèl esansyèl nan atansyon dirèk sitwayen yo: Fonasa, Isapres, ONSÈY, AFP, Rejis Sivil, ChileAtiende, Compin, BancoEstado, Cajas de Compensación, Sag, Ayewopò, Tèminal Otobis, Seremi de Salud enspektè.
 • Pèsonèl fonksyon esansyèl nan famasi kominote yo, tou de kominal ak prive.
 • Anplwaye laboratwa fè SARS-CoV-2 deteksyon.
 • Pèsonèl nan Fòs Lòd ak Sekirite, Fòs Lame deplwaye nan plan an aksyon koronavirus.

Premye gwoup:

Moun ki gen plis pase 65 an, selon gwoup laj ak apwobasyon chak vaksen:

 • 75 a 79 ane (430.954 moun)
 • 70 a 74 ane (615.340 moun)
 • 65 a 69 ane (844,335 moun)

Dezyèm Gwoup:

Moun ki gen komorbidite, dapre apwobasyon chak vaksen:

 • Maladi poumon kwonik (bwonch opresyon, COPD, fibwoz sistik, fibwoz poumon, tibèkiloz anba tretman)
 • Maladi newolojik (konjenital oswa akeri neromuskulèr, ki detèmine vale vale oswa jesyon nan sekresyon respiratwa, epilepsi REFRACTORY anba tretman)
 • Maladi ren kwonik (etap 4 oswa pi gwo echèk ren, dyaliz)
 • Maladi fwa kwonik (siwoz, epatit kwonik, maladi fwa)
 • Maladi metabolik (dyabèt mellitus, maladi metabolik konjenital)
 • Maladi kè (konjenital, rimatism, isk ak kadyomiopati nan nenpòt ki kòz)
 • Arterial tansyon wo nan tretman famasi.
 • Obezite (BMI> 30 nan granmoun ak adolesan BMI> +2 SD)
 • Maladi otoiminitè (lupus, scleroderma, atrit rimatoyid, maladi Crohn, ak lòt moun)
 • Kansè nan tretman an ak radyoterapi, chimyoterapi, terapi ormon oswa mezi palyatif nenpòt kalite
 • Iminodefisyans (konjenital oswa akeri), moun k ap viv ak VIH sou ART ak CD4> 200 selil / mm3 ak chaj viral ki gen mwens pase 1,000 kopi.

Premye gwoup:

 • Moun ki fè fonksyon nan Onemi, Conaf ak Ponpye
 • Moun travay nan konpayi sèvis debaz yo: elektrisite, gaz, dlo, telekominikasyon, jenerasyon kouran, distribitè gaz, koleksyon fatra nan kay la, depotwa sanitè, fabrike pwodwi chimik ak pwodwi pharmaceutique.
 • Moun ki travay nan konpayi transpò: métro, kondiktè lokomosyon piblik ak ray tren, transpò nan valè.
 • Moun ki travay nan transpò pwodwi kritik yo: manje, founiti klinik, medikaman.
 • Pèsonèl nan Jandamri ak moun ki prive de libète.

Dezyèm Gwoup:

 • Parvularias ak moun ki fè fonksyon nan pepinyè, garderi.
 • Pwofesè yo ak moun ki fè fonksyon nan etablisman edikasyon preskolè, debaz ak segondè.

Twazyèm Gwoup:

 • Popilasyon jeneral, selon apwobasyon chak vaksen


#Kouman #pral #lòd #dwe #plan #vaksinasyon #kont #Covid19 #nan #Chili

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.