Yo arete swadizan moun ki komèt omisid ki te fèt nan mwens pase 24 èdtan

Yo arete swadizan moun ki komèt omisid ki te fèt nan mwens pase 24 èdtan

Yo arete swadizan moun ki komèt omisid ki te fèt nan mwens pase 24 èdtan

Carabineros reyalize arestasyon de otè krim swadizan de omisid yo ki te fèt nan mwens pase 24 èdtan akn lavil yo nan Iquique ak Alto Hospicio.

Premye evènman an te fèt Jedi sa a alantou 6:00 p.m. lè lapolis nan Premye Estasyon Polis nan Iquique te ale nan yon pwosedi pou kont sou gran wout piblik la nan lari Libertad ak Amunátegui, kote youn nan moun ki enplike yo te blese ak yon kouto, pwodwi ki te pase nan sèn nan.

Akòz pi wo a ak apre pwosedi yo an premye, Seksyon Envestigasyon Polis la (SIP) jere yo arete konfese otè krim lan, ansanm ak rekipere zam ki te koze aksidan fatal viktim inisyal la EDEW (40).

Dezyèm evènman an te anrejistre pandan sa a dimanch maten byen bonè nan vandredi sa a, lè lapolis ki soti nan twazyèm estasyon polis Alto Hospicio te fè sèvis prevantif nan komin nan.

Nan sa, yo ale nan lari Los Mangos anvan yon apèl nan men yon fanm kie endike ke yon mesye ki te atake l avèk fòs la antre lakay li.

Nan sèn nan, ofisye inifòm yo te jwenn yon moun ki kouche atè, ki te prezante yon senyen nan tèt la, e malgre tantativ fè reviv l ‘, la nonm pase sou plas la.

Daprè sa moun ki afekte a te endike, yon zanmi ki te avèk li te wè ke yo te atake li, frape agresè a ak eleman Blunt kite l ‘blese.

Moun nan te arete pa krim omisid epi transfere nan inite polis la, pita yo te remèt li bay PDI sou enstriksyon lajistis pou mennen ankèt la.


#arete #swadizan #moun #komèt #omisid #fèt #nan #mwens #pase #èdtan

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.